Kokemuksia > Aurinkorinne

Aurinkorinne


Uusi ilme ulkoverhousremontilla ja kattoremontilla | 14.11.2011 Iittala

On vuodenaikaan nähden varsin kaunis sää. Aurinko paistaa ja hajottaa peltojen ja järvien yllä leijailevan sumun. Tieni vie Iittalaan, kohti Tiina Haapalahden kotia, jonka ulkoverhous- ja kattoremontti tehtiin loppukesällä 2008. Perillä minua on vastassa Tiina ja puolivuotias sekarotuinen Rontti-koira, joka tulee heti haistelemaan ja tervehtimään tulijaa.

Aurinko paistaa kirkkaasti keittiön pöydälle, minkä ääreen Tiina minut istuttaa kuuntelemaan kertomustaan talosta ja kokemuksistaan Pisa Saneerauksesta. Tiina perheineen asui aikaisemmin Iittalan keskustassa rivitalossa, mutta halu rauhallisempaan ja tilavampaan asumiseen kyti hiljalleen. Vuonna 1993 löytyi sopiva omakotitalo läheltä keskustaa, rauhallisine ja aurinkoisine ympäristöineen. Vuonna 1953 rakennettuun taloon muutettiin, mutta talon rapistunut ulkonäkö häiritsi ajan myötä yhä enemmän. Oltiin ratkaisujen edessä, joko myydä ja lähteä pois tai tehdä taloon iso remontti. Tiina päätti jäädä, eikä ole katunut ratkaisuaan.

Tiina oli kuullut tuttavaltaan Pisa Saneerauksesta ja otti meihin yhteyttä. Tiina oli ottanut yhteyttä myös muihin remonttifirmoihin, mutta päätyi meihin hinnan, asiantuntevuuden ja selkeyden takia. "Oli mukava jutella Antin* kanssa, hänellä oli selkeä näkemys siitä, miten remontin eri vaiheet toteutetaan. Lisäksi hänellä oli silmää esitellä erilaisia vaihtoehtoja, mikä näyttäisi juuri tässä talossa hyvältä", kertoo Tiina. Vaikka kyseessä oli näin laaja remontti, asennusvaihekin sujui kivuitta. "Asentajat olivat mukavia ja asiallisia", hymyilee Tiina. "Kaikki toimi joustavasti, jos tuli joku ongelma, selvitys ja ratkaisu tuli aina nopeasti", toteaa Tiina. "Ei tarvinnut olla huolissaan, että miten tästä eteenpäin, kun joustoa löytyi. -Asiakasta kuunneltiin, se oli hienoa."

"Ihailen omaa taloani, on aina mukava tulla kotiin, onneksi en myynyt pois", nauraa Tiina. Tiina antaa minulle mukaan pari kuvaa talosta ennen remonttia, ja muutos on valtava. Taloa ei oikeastaan enää tunnista samaksi, varsinkin kun taloon rakennettiin samalla terassit ja parveke. Aurinko paistaa edelleen, kun suuntaan autoni nokan uusiin haasteisiin. Emäntä ja koira häviävät ovesta uuden katon ja seinien suojaan kirpeältä syysilmalta.

*Antti Summala, myyntiesimies

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pisa Saneeraus Oy (2322036-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Tissari
050 3969 585
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Henkilörekisterin nimi

Pisa Saneeraus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pisa Saneeraus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna