Kokemuksia > Paritalo Käpylässä

Paritalo Käpylässä


Kattoremontti lähes satavuotiaaseen paritaloon | 14.10.2011 Tampere

Uusi päivä ja uudet asiakkaat, kohteena aivan Tampereen keskustan tuntumassa Lapinniemessä tunnelmallisella omakotitaloalueella oleva paritalo. Oven avaa Juha Koskela, joka on juuri tullut urheilemasta. Samalla kertaa ovesta astuu sisään Hannu Kojo, Juhan ja Katri Salmelan seinänaapuri, joten saan tavata molemmat samalla kertaa.

Komea paritalo on rakennettu vuonna 1916, joten se on historiansa aikana ollut monessa eri käytössä. Alakerrassa on aikoinaan ollut leipomo ja pesula ja parhaimmillaan rakennus on pitänyt sisällään kuusi asuntoa. Juha ja Katri muuttivat taloon vuonna 1994, sen keskeisen sijainnin sekä rauhallisen ja viihtyisän ympäristön takia. Hannu ja Marjo Salo-Kanerva muuttivat taloon kymmenisen vuotta myöhemmin, vuonna 2005, halutessaan kaupunkiin, mutta silti samalla luonnon ja hiihtolatujen ääreen. Kaupin urheilupuisto onkin aivan kivenheiton päässä.

Remontteja on tehty matkan varrella monta ja monta on vielä tekemättä, mutta Pisa Saneerauksen toteuttama kattoremontti tehtiin toukokuussa vuonna 2011. Hannu ja Juha olivat löytäneet Pisa Saneerauksen Internetin kautta ja työssään tietojärjestelmien pääsuunnittelijana kaupunkiympäristön kehityksessä Hannu ei ollut kuullut mitään negatiivista Pisan toiminnasta, joten naapurukset ottivat yhteyttä Pisaan.

Hannun ja Juhan päätyminen Pisaan johtui monesta asiasta. Työn suunnittelu oli selkeä ja asiakkaan tarpeet huomioon ottava. "Se oli hienoa, että mikään ei tuntunut olevan mahdotonta toteuttaa, asiakkaan toiveita kuunneltiin", toteaa Juha. "Talon ikä ja yksilöllisyys otettiin huomioon, saatiin siis meille hyvä ratkaisu, ei mitään peruspakettia", Juha jatkaa. "Lisäksi sopimuspaperit olivat selkeitä ja kaikki sopimuksen kohdat tarkasti määriteltyjä." Suunnitteluvaiheen jälkeen tiedotus toimi Juhan ja Hannun mielestä hyvin. Jos tuli aikataulumuutoksia tai muita kysymyksiä, yhteydessä oltiin puolin ja toisin. Asennus sujui hyvin ja työmaa pysyi siistinä. "Asentajat olivat ammattitaitoisia, keskimääräistä parempia", kertoo Hannu. Juha lisää, että "asentajien tiimityöskentely toimi loistavasti, jokainen tiesi, mitä teki."

Pieniä mutkiakin oli matkan varrelle osunut. Piipun hattu jäi uupumaan, mutta asennettiin paikalleen heti pyydettäessä. Tähän totean, että olisihan sen pitänyt sinne ilmestyä pyytämättäkin, mutta naapurukset ovatkin varsin ymmärtäväisiä. Lisäksi, kun ensimmäinen vesisade yllätti, vesi valuikin rännien ja räystään välistä, mutta sekin saatiin heti korjattua erillisellä ohjauspellillä, joka pakottaa veden valumaan oikeaan paikkaan. "Apu ja selvitys tulivat nopeasti", toteavat molemmat. Talo sai uuden ryhdin, on sopusuhtaisempi ja nuoremman näköinen, joten sitä on ollut naapurusten mielestä ilo katsella. Hannu ja Juha ovat suositelleet Pisaa muillekin ja perustelevat kantansa sillä, että ovat voineet luottaa siihen, mitä ovat tilanneet. "Tekemisen meininki", kiteyttää Juha.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pisa Saneeraus Oy (2322036-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Tissari
050 3969 585
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Henkilörekisterin nimi

Pisa Saneeraus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pisa Saneeraus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna