Kokemuksia > Ramila

Ramila


Kattoremontilla kestävä katto kotiin | 11.10.2011 Kiukainen

Silmieni eteen levittäytyy rauhallinen suomalainen maalaismaisema mutkaisen hiekkatien varressa Kiukaisissa. Peltoaukean reunassa metsän suojissa kohoaa valkea tiilitalo, jonka upouudelle katolle on jo syksyn riepottelemat lehdet ja neulaset löytäneet tiensä. Kyseessä on Eija ja Kari Pöystin asuttama lintukoto, jonka kattoremontti valmistui toukokuun viimeisellä viikolla vuonna 2011.

Pysäköin autoni talon pihaan ja talon emäntä onkin jo minua ovella vastassa. Tervetulotoivotuksin Eija vie minut sisään, istuttaa pöytään ja esittelee minut pojalleen ja lapsenlapsilleen, jotka ovat tulleet käymään mummolassa muutaman kilometrin päästä. "Taloon muutettiin 1979, itse rakennettiin ja vanhemmilta ostettiin tontti", kertoilee Eija talon syntyvaiheista. "Lapset olivat pieniä, auttoivat parhaansa mukaan rakennustöissä ja tekivätpä välillä eväitäkin vanhemmilleen", muistelee Eija. Vuosien varrella taloon on tehty pientä pintaremonttia, mutta katon alkuperäinen onduliinilevy alkoi tulla tiensä päähän, ja niinpä keväällä toteutettu kattoremontti oli talon ensimmäinen iso remontti.

"Tutuilta kuultiin Pisa Saneerauksesta, ja kun suosittelivat, niin haluttiin sitten itsekin ottaa samalta yritykseltä, kun vaikuttivat luotettavilta ja asiansa osaavilta", kertoo Eija. "Janne, se teidän myyjä, hoiti asiansa kunnolla, kertoi tarkasti, mitä tulee tapahtumaan ja seurasi remontin etenemistä ja toteutusta koko ajan. -Ihania poikia olivat, oli ilo katsella ahkeraa ja nopeaa työntekoa", kehuu Eija. "Hienoin juttu oli, että päivän päätteeksi pojat siivosivat jälkensä, niin pihallakin sai kulkea vapaasti." Eija kertoo, kuinka on ollut mukava istua sisällä ja kuunnella sateen ropinaa katolla ja olla huoletta, että jostain tiputtelisi vettä sisään.

Kyselen, että tuliko matkan varrella ongelmia ja pienen miettimisen jälkeen Eija kertoo, että räystäs oli jäänyt toiselta sivulta hiukan kieroksi, mutta Janne oli heti korjauttanut asian pojilla, niin ei jäänyt sekään vaivaamaan. "Tekivät kaiken niin kuin oli sovittu, nopeasti ja iloisella mielellä ja työn jälki oli siistiä. Kaikin puolin on jäänyt kyllä tyytyväinen mieli." Eija on keitellyt kahvit valmiiksi, ja tarinoinnin lomassa minuun uppoaa piirakan pala jos toinenkin. Eija nauraa, että kattoremontin jälkeen on tullut tarve miettiä uusia remontteja. "Jos ottaisi uudelleen Pisaan yhteyttä, kun olivat niin luotettavia ja asiansa osaavia!"

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pisa Saneeraus Oy (2322036-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Tissari
050 3969 585
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Henkilörekisterin nimi

Pisa Saneeraus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pisa Saneeraus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna