Kokemuksia > Rintamamiestalon EVO-aurinkokatto

Rintamamiestalon EVO-aurinkokatto


Rintamamiestalon peltikatto vaihtui sähköä tuottavaan tiilikattoon

Pirkanmaalla sijaitsevan rintamamiestalon omistaja Janne Sievänen oli kaavaillut jo tovin peltikattoremonttia, jossa vanhan katon tilalle asennettaisiin uusi peltikatto kera aurinkopaneelein. Sievänen oli perehtynyt kattavasti itse paneeleihin ollen melko pitkälläkin suunitelmiensa toteutuksessa. 

Aikeet muuttuivat kuitenkin lennosta, kun Pisa Kattoremontti esitteli Sieväselle Ormax EVO -tiilikaton, johon olisi mahdollisuus integroida kiinteäksi kokonaisuudeksi aurinkopaneelit hyvin huomaamattomasti ja kestävästi. 

Tällainen kattoratkaisu tuntui Sieväsestä houkuttelevalta ja mielenkiintoiselta ajatukselta myös syystä, että tiilikatto on peltikattoa hiljaisempi. Koska aurinkokatolla voidaan tuottaa osa käyttösähköstä itse, vaikutti valintaan vahvasti ympäristöystävällisyyskin, kustannussäästöjä unohtamatta. 

Ratkaisevassa roolissa oli lisäksi Pisa Kattoremontin edustajan, Jesse Annalan, kanssa sujunut mukava asiointi.

Kattoremontti toteutettiin avaimet käteen -palveluna

EVO-aurinkokatto toteutettiin Sievästen taloon helppona avaimet käteen -toimituksena. Aurinkopaneeleiksi valikoituvat Solarstonen tuotteet, ja Solarstonen asentajat olivatkin Pisa Kattoremontin rinnalla valvomassa paneeleiden asennustyötä. Sähköasentaja suoritti remontille viimeisen silauksen kytkemällä sähköt taloon.

Helposti käyttöön, omaa sähköntuottoa seuraamaan ja säästöjä tekemään

Asennuksen jälkeen katto oli toimintavalmis ja seurattavissa niin toiminnoiltaan kuin sähköntuotoltaan älypuhelimen sovelluksella tai tietokoneella selaimen kautta. Raportteja voi seurata tunti-, päivä- tai kuukausitasolla. 

Sieväsen mukaan katto on tuottanut kesällä sähköä yli oman tarpeen, jolloin ylimääräinen sähkö on myyty takaisin sähköyhtiölle. Tällöin hyötysuhde sähkön reaalihintaan on noin 1/3.

Sievänen myös vinkkaa, että sähköyhtiön tarjoaman lisäpalvelun, “virtuaaliakun” avulla ylijäämäsähkö voidaan “varastoida” ja käyttää pimeämpänä vuodenaikana, mikä pienentää sähkölaskua. Tässä tapauksessa hyötysuhde on noin 2/3 suhteessa sähkön reaalihintaan. Asukkaan on mahdollista hankkia itsekin akkuja, joihin ylijäämäsähkön saa talteen. Tällä saavutetaan 100 % ylijäämäsähkön hyötysuhde.


EVO-aurinkokatto on monin tavoin paneeleita parempi ratkaisu

Meille Pisa Kattoremonttiin tulee tasaisesti tiedusteluja aurinkopaneeleiden asennuksesta. EVO-aurinkokatto on kuitenkin paneeleita kannattavampi hankinta. 

Huomaamattomasta, integoridusta aurinkokatosta ei heti uskoisi katolla olevan aurinkopaneeleita, ja onpa aurinkokatto myös huolloltaan helpompi, sillä rakenteensa ansiosta paneeleiden alle ei keräänny lehtiä.

Kiinnostaisiko sinuakin EVO-aurinkokatto? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pisa Saneeraus Oy (2322036-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Tissari
050 3969 585
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Henkilörekisterin nimi

Pisa Saneeraus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pisa Saneeraus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna