Kokemuksia > Rintamamiestalon kattoremontti

Rintamamiestalon kattoremontti Hämeenlinnassa


Onnistunut rintamamiestalon kattoremontti | 17.11.2011 Hämeenlinna

Aivan Hämeenlinnan keskustan tuntumasta löytyy pieni omakotitaloalue, jonka keskellä loistaa Tanja Tauron koti auringon keltaisena. Pihassa kasvaa paljon puita, kesällä pihaan syntyy varmasti monta varjoisaa soppea, jonne on mukava mennä suojaan paahteelta.

Tapaan Tanjan eräässä keskustan kahvilassa, jonne istumme syömään ja jutustelemaan. Tanja kertoo, että hän on asunut talossa kolmen lapsensa kanssa vuodesta 2006. "Ostin talon, koska se oli huolellisesti tehty, sen kellarissa ei esimerkiksi haissut millekään, mikä on harvinaista vanhoille taloille."  Vuonna 1955 rakennetusta talosta löytyi myös aarteita. Talossa on tulisijoja, kauniita kaakeliuuneja, joita Karjalasta tulleet evakot olivat tuoneet mukanaan ja myyneet ne talon ensimmäisille omistajille. Lisäksi talon sijainti lähellä palveluja, mutta myös lähellä luontoa, oli omiaan lapsiperheelle.

Tanja oli kyllästynyt katsomaan mineriittilevyistä tehtyä ulkovuorausta ja ruman näköiseksi mennyttä konesaumakattoa, eikä niiden kunnostakaan ollut enää takeita. Kaunis talo, jonka ulkokuori oli päässyt rapistumaan. Niinpä Tanja ryhtyi metsästämään remontin tekijöitä ja löysi Pisan nettisivut. Lisäksi ulkoillessaan hän löysi Pisan jo aiemmin saneeraaman talon, joten Tanja otti meihin yhteyttä keväällä vuonna 2008. "Neuvottelut olivat luotettavia, ei tarvinnut itse miettiä mitään ja paperitkin olivat selkeitä. Sovittiin, että talon ulkovuoraus vaihdetaan ja katto maalataan. -Asentajat tekivät hyvin työnsä, tulivat ja menivät ajallaan, ja heillä oli hyvät käytöstavat", kiittää Tanja. "Lapset olivat silloin pienempiä, oli hienoa, että asentajat kertoivat työn etenemisestä etukäteen, niin osasi pitää lapsetkin poissa vaarallisista paikoista."

"Pisa tarjoaa selkeän kokonaisuuden, tarkan määrittelyn siitä, mitä tulee tapahtumaan ja nopean ja pitävän aikataulun", perustelee Tanja, miksi suosittelisi Pisaa muillekin. "On hyvä mieli, kun tulee kotiin ja näyttää hyvältä, ja tietää, että hetkeen ei tarvitse tehdä mitään", Tanja jatkaa. "Omakotitalot nyt vaan ovat sellaisia, että niitä pitää huoltaa säännöllisesti, että ne pysyvät kunnossa."

Onko sinulla tarvetta rintamamiestalon kattoremontille? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pisa Saneeraus Oy (2322036-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Tissari
050 3969 585
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Henkilörekisterin nimi

Pisa Saneeraus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pisa Saneeraus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna