Kokemuksia > Vihreä talo

Vihreä talo


Kattava kattoremontti avaimet käteen -palveluna | 11.10.2011 Orivesi

Orivedeltä Eräjärven kylästä löytyy tällainen helmi. Talon omistaja Kimmo Karppinen kutsuu kotiaan Vihreäksi taloksi, vaikka nimi ei talon virallinen nimi olekaan. Vihreän talon kattoremontti valmistui keväällä vuonna 2011, vanha tiilikatto oli tullut tiensä päähän. Kimmon lisäksi talossa asuvat Kimmon tyttäret, 10-vuotias Siina ja 6-vuotias Senni. Siina on paljasjalkainen Tamperelainen, mutta Senni on syntynyt Vihreään taloon.

Kimmo oli nähnyt talon olevan myynnissä ja reippaana miehenä kävellyt sisään yleiseen näyttöön. Kaupat tehtiin ja perhe muutti taloon vuonna 2004. Perhe asui aikaisemmin Tampereella, eikä haaveillut talosta romanttisessa maalaisympäristössä. Jokin Vihreän talon olemuksessa ja ympäristössä houkutti kumminkin niin paljon, että päätös maalle muutosta syntyi nopeasti.

Vihreästä talosta henkii historia ja menneiden vuosikymmenten elämä. Talo on rakennettu vuonna 1928, ja olemassa olonsa aikana se on palvellut ainakin pankkina ja jonkinlaisena apteekin varastona. Kimmo toteaa, että aikoo asua talossa ainakin niin kauan kuin lapset lentävät pesästä ja suunnitella sitten elämää uudestaan. Tässä kohtaa ilmoittaudun heti yhdeksi ostajaehdokkaaksi, niin viehättävältä uudistunut talo ja sen ympäristö näyttää.

Kimmo oli löytänyt Pisa Saneerauksen Internetistä ja pyytänyt sitten asiantuntijamme paikanpäälle katsomaan. Päätös valita Pisa Saneeraus syntyi myyjän asiantuntevasta otteesta ja vakuutuksesta, että asiat tulevat tapahtumaan ja toimimaan oikealla tavalla. Avaimet käteen -periaate oli Kimmolle hyvä juttu ja sopiva omaan elämäntilanteeseen. Kimmo kertoo tutkineensa monenlaisia vaihtoehtoja, ja oli loppujen lopuksi todennut, että remontti toteutuu nopeimmin ja vaivattomimmin, kun asialla on yksi yritys, joka tekee työn alusta loppuun asti. Eikä Kimmo joutunut pettymään, työ valmistui nopeasti ja jälki oli laadukasta. "Nopeita olivat, tekivät siistiä jälkeä, eivätkä jääneet turhia nysväämään", nauraa Kimmo.

Siirrymme sisältä ulos kirpeään syysilmaan ottamaan kuvia talosta, joka on noussut kuin Fenix-lintu tuhkasta. Tämän Kimmo sanoo äänessään aimo annos ironiaa, mutta mielestäni se pitää varsin hyvin paikkansa. Talo on kuin Fenix-lintu, loistaa syksyisen iltapäivän auringossa väreiltään kylläisenä. "Tosissaan puhuen kattoremontin jälkeen mieli rauhoittui, ei tarvitse miettiä vuotaako katto, ja ovatko rakenteet menossa pilalle." Kimmo on suositellut Pisa Saneerausta tutuilleen ja aikoo tulevaisuudessakin suositella Pisaa asiantuntevuuden ja työn tekemisen varmuuden perusteella.

Ohhoh, taas on aikaa kulunut pitkä tovi. Kuvat on otettu ja kylmä ilma on tunkeutunut luihin ja ytimiin. Kimmon pitää lähteä hakemaan tytärtään päivähoidosta, minä suuntaan nokkani takaisin Tampereelle. Hmm, kyllä täällä on ihmisen hyvä elää.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Pisa Saneeraus Oy (2322036-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tomi Tissari
050 3969 585
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Henkilörekisterin nimi

Pisa Saneeraus Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Pisa Saneeraus Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
viihtyisa@pisasaneeraus.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna